Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

lsalander
21:36
7990 4ca3 500
lub kogoś.
lsalander
21:33
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viamayamar mayamar

June 14 2015

lsalander
22:00
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viairmelin irmelin
lsalander
21:58
0627 0cfc
Reposted fromhalfjohn halfjohn viairmelin irmelin
lsalander
21:52

Michiel Huisman for Elle NL 2015

June 10 2015

lsalander
19:31
Reposted fromweightless weightless viaifuhavetoask ifuhavetoask
lsalander
19:30
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
lsalander
19:28
notorycznie czuję się gorsza
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamayamar mayamar

May 23 2015

lsalander
12:14
5281 1d85
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakasmii kasmii
lsalander
12:13
7248 f0c4 500
Reposted frompeper peper viaaskman askman
lsalander
12:09
8456 98e4
Reposted fromdreamadream dreamadream viamayamar mayamar
lsalander
12:08
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viamayamar mayamar
lsalander
12:07
1650 ee00
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viamayamar mayamar
lsalander
12:07

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny, że Ciebie ma.

— 21:09, 22.05.15 odpowiedni moment na zmiany
Reposted fromrisky risky viamayamar mayamar
lsalander
12:07
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamayamar mayamar
lsalander
12:06
Reposted fromoll oll viateaholic teaholic

May 20 2015

lsalander
09:37
Dziewczyny bez przerwy zakochują się w bezczelnych, trochę zwariowanych, złych facetach, a później przez resztę życia próbują ich zmienić w romantycznych domatorów.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

May 15 2015

lsalander
22:09
3093 9726
300 London
Reposted fromNeutrum Neutrum viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
lsalander
22:04
1822 77bd 500
Reposted fromheima heima viamayamar mayamar
lsalander
22:00
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viakasmii kasmii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl